Značka: harmonogram

Harmonogram prác na Slaneckej – čo prinesie tento týždeň?

Na Slaneckej ceste sa pokračuje s úpravou podložia, budovaním drenáže podložia, cestnej kanalizácie a dokončuje sa pokládka štrbinových žľabov. Pokračujú aj práce na budovaní nových križovatiek pri OC Tesco, Lubina a na ulici Pri Krásnej. Zároveň sa realizuje armovanie priečnikov mosta ponad Myslavský potok, kde kvôli nepriaznivému počasia došlo k zdržaniu niektorých prác.

Čítať viac »

Pozrite si aktuálny harmonogram prác na Slaneckej ceste

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom plynule pokračuje budovaním cestnej kanalizácie, montážou uličných vpustí, ukladaním štrbinových žľabov a budovaním konštrukčných vrstiev vozovky. Napredujú aj práce na ľavom moste cez Myslavský potok, v týchto dňoch sa osádzajú ložiská na oporách mosta a robí sa izolácia za oporami mosta.

Čítať viac »