Rekonštrukcia Slaneckej cesty opäť pokročila

Dátum

Časť Važeckej ulice medzi križovatkami s Raketovou a Galaktickou od 17. apríla úplne uzavrú. Presmerovanie dopravy do novovybudovaných pruhov sa na Slaneckej ceste chystá v budúcom mesiaci.

Už dvanásty kontrolný deň rekonštrukcii Slaneckej cesty sa včera uskutočnil priamo na stavenisku. O postupe prác a ich ďalšom harmonograme v najbližších týždňoch informovali zástupcov mesta, mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice, Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) a ďalších prítomných zástupcovia zhotoviteľa zo spoločnosti Doprastav Bratislava. 

Tí uviedli, že aktuálne sa na stavbe upravuje podložie, buduje sa drenáž podložia, cestná kanalizácia a dokončuje sa pokládka štrbinových žľabov. Pokračujú aj práce na budovaní nových križovatiek pri OC Tesco, Lubina a na ulici Pri Krásnej. Po Veľkej noci sa začne s ukladaním nosníkov ľavého mosta ponad Myslavský potok, kde kvôli nepriaznivému počasia došlo k zdržaniu niektorých prác.

Začnú sa prípravy na asfaltovanie pravej strany 

V priebehu apríla sa bude robiť cementovo-betónová doska, ktorá je podkladom pod asfaltové vrstvy. Po jej vytvrdnutí sa začne s asfaltovaním – bez poslednej tzv. obrusnej vrstvy. Asfaltovať sa bude postupne po úsekoch a ako prvý dostane nový asfalt úsek cesty od MČ Krásna po križovatku pri OC Kaufland. Celý 2,5 km dlhý úsek by mal byť vyasfaltovaný v priebehu mája.

Zhotoviteľ upresnil, že k presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy (pravá strana v smere do Krásnej) dôjde v polovici mája. Na niektorých úsekoch, ktoré sa postupne dokončia a doasfaltujú, sa bude dočasne jazdiť po starých jazdných pruhoch, na čo vodičov upozorní dopravné značenie.

Stavba v oboch jazdných profiloch bude podľa zhotoviteľa dokončený na jeseň tohto roka. Programové obdobie z eurofondov na financovanie tohto projektu končí na konci tohto roka, dovtedy musí byť stavba ukončená a odfinancovaná.

Pribudnú obmedzenia na Važeckej 

Od 17. apríla sa musia vodiči pripraviť na dopravné obmedzenia na časti Važeckej ulici, ktorá bude medzi križovatkami s Raketovou a Galaktickou kvôli budovaniu novej cestnej kanalizácie a prekládke vodovodu uzavretá. Obmedzenia by mali trvať do začiatku letných prázdnin. Zastávky autobusov a električiek sa presunú až k obratisku električiek na Važeckej. O zmenách v organizácii dopravy bude mesto včas informovať. 

(DT)

Foto: Miro Vacula

Viac
článkov