Rekonštrukcia Slaneckej cesty pokračuje, aký je tohtotýždňový harmonogram prác?

Dátum

Od utorka 7. marca došlo k zmene organizácie dopravy na križovatkách pri OC Tesco a na križovatke na ulici Pri Krásnej. Pri OC Tesco jazdia autá po náhradnej komunikácii z cestných panelov. Križovatka na ulici Pri Krásnej je úplne uzavretá a vodiči sa do tejto lokality dostanú cez Golianovu ulicu.

Aké práce sú v pláne od 13. 3. do 19. 3. 2023?

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop terénu na výmene podložia križovatky TESCO, Lubina, Pri krásnej
 • Pokládka geokompozitu a sypanie štrkodrvy
 • Montáž podpornej skruže pre priečnik mosta

PONDELOK – UTOROK

 • Budovanie drenáže podložia

PONDELOK – PIATOK

 • Búranie betónov regulácie Myslavského potoka 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Galaktická, Ladožská, Rovníková a Napájadlá
 • Budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí 
 • Budovanie pätiek pre verejné osvetlenie
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, betonáž a armovanie šachty

STREDA – PIATOK

 • Podkladný betón pod štrbinový žľab 

STREDA – NEDEĽA

 • Montáž uličných vpustí 

Viac
článkov