Harmonogram prác na Slaneckej ceste – aké práce prinesie tento týždeň?

Dátum

Aj tento týždeň vám prinášame aktuálny harmonogram prác, ktoré na Slaneckej ceste realizuje spoločnosť Doprastav. Pozrite si ich prehľad.

Aké práce sú v pláne od 27. 3. do 2. 4. 2023?

PONDELOK – STREDA 

 • Montáž uličných vpustí v križovatke TESCO
 • Príprava plochy pre žeriav na pokládku nosníkov mosta
 • Ochrana vysokonapäťových káblov

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Debnenie, armovanie, betonáž, oddebnenie priečnikov mosta

PONDELOK – PIATOK

 • Búranie betónov regulácie Myslavského potoka
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Dneperská, Ladožská, Rovníková, Raketová
 • Výkop ryhy pre optický kábel informačného systému
 • Budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí
 • Výkop ryhy pre nízkonapäťovú prípojku v križovatke Ladožská
 • Budovanie pätiek pre verejné osvetlenie
 • Preložka trolejového vedenia 
 • Ochrana plynovodu v križovatke Čingovská
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

PONDELOK – NEDEĽA

 • Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie štrkodrvy
 • Budovanie drenáže podložia
 • Podkladný betón a montáž štrbinových žľabov

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

Viac
článkov