Dopravný podnik

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje na viaceré zmeny, ktoré sa dotknú autobusovej a električkovej dopravy. V priebehu mesiaca marec dôjde k zmenám v linkovom vedení električiek, tie však súvisia s modernizáciou depa, ktorá sa robí počas plnej prevádzky.

Zmeny v autobusovej doprave od 13. marca 2022

– Linky 52 a N7 v smere do MČ Košice – Krásna budú zastavovať na zastávkach Levočská a Dneperská. Zastávky Ladožská a Rovníková sa dočasne zrušia. Zastávka Važecká bude dočasne premiestnená na vnútrosídliskovú komunikáciu.

– Linky 52 a N7 v smere do centra mesta budú zastavovať na dočasnej zastávke Važecká, ktorá bude umiestnená na vnútrosídliskovej komunikácii a následne stáť na všetkých svojich zastávkach.

– Linka 19 ostáva bez zmeny trasy a zastávok v oboch smeroch.

– všetky spoje linky 28 premávajú iba po zastávku Važecká (trasa: Važecká – Motorest Krásna – Tramínová – Važecká; spoje až k Napájadlám budú skrátené po zastávku Važecká)

Zmeny v električkovej doprave od 21. marca 2022

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje aj na viaceré zmeny v linkovom vedení električiek. Tie však súvisia s modernizáciou depa, ktorá sa robí počas plnej prevádzky. 

Zmeny v linkovom vedení:

– Linka číslo 1 (nová, resp. obnovená linka): Važecká – Južná trieda – Námestie osloboditeľov – Kuzmányho – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova

– Linka číslo 2 – bez zmeny

– Linka číslo 3 – bez zmeny

– Linka číslo 4 (zmenená trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 6 (zmenená trasa): Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Moldavská Trieda SNP – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova

– Linka číslo 7 (zmenená trasa + jednosmerná trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 9 (zmenená trasa): Važecká – Alejová – Trieda SNP – Námestie maratónu mieru