Pozrite si aktuálny harmonogram prác na Slaneckej, od utorka sa uzavrie časť Važeckej

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty pokračuje. Od utorka 25. apríla dôjde v MČ Nad jazerom k obmedzeniu dopravy na časti Važeckej ulice. Tá bude v úseku medzi križovatkami s Raketovou a Galaktickou ulicou úplne uzavretá. Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s budovaním novej cestnej kanalizácie a prekládke vodovodu v rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty.

Aké práce sú v pláne od 24. 4. do 30. 4. 2023?

PONDELOK

 • Výkop pňov pri obratisku

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie obchádzky v križovatke Textilná

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách Rovníková a Galaktická

PONDELOK – PIATOK

 • Debnenie a betonáž pätiek opevnenia Myslavského potoka, jeho zatrubnenie
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Budovanie vstupných šácht kanalizačného zberača
 • Ochrana plynovodu v križovatke Čingovská
 • Ochrana horúcovodu KOSIT

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatka Pri Krásnej
 • Odkop terénu na cyklistickej komunikácii

PONDELOK – NEDEĽA

 • Pokládka geomreže a sypanie štrkodrvy
 • Úprava podložia so zhutnením
 • Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie
 • Debnenie priečnikov mosta a pokládka cetris dosiek

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Demontáž pôvodného verejného osvetlenia na Važeckej ulici

UTOROK – PIATOK

 • Realizácia preložky vodovodu 

UTOROK – NEDEĽA

 • Pokládka nestmelenej vrstvy štrkodrvy a cementom stmelenej podkladovej vrstvy vozovky
 • Uzavretie časti Važeckej ulice, búranie konštrukčných vrstiev chodníka

Viac
článkov