Harmonogram prác na Slaneckej – čo prinesie tento týždeň?

Dátum

Na Slaneckej ceste sa pokračuje s úpravou podložia, budovaním drenáže podložia, cestnej kanalizácie a dokončuje sa pokládka štrbinových žľabov. Pokračujú aj práce na budovaní nových križovatiek pri OC Tesco, Lubina a na ulici Pri Krásnej. Zároveň sa realizuje armovanie priečnikov mosta ponad Myslavský potok, kde kvôli nepriaznivému počasia došlo k zdržaniu niektorých prác.

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 17. 4. do 23. 4. 2023?

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie trasy optického informačného a kamerového kábla
 • Budovanie rozvodu nízkeho napätia a cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Ladožská a TESCO

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie križovatky TESCO a Lubina
 • Debnenie a betonáž pätiek opevnenia Myslavského potoka
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Realizácia preložky vodovodu
 • Demontáž pôvodného verejného osvetlenia v trase a budovanie nového v križovatke TESCO
 • Ochrana plynovodu v križovatke Čingovská
 • Ochrana kanalizačného zberača, výmena vstupnej šachty

PONDELOK – SOBOTA

 • Odkop terénu na cyklistickej komunikácii

PONDELOK – NEDEĽA

 • Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie štrkodrvy
 • Budovanie drenáže podložia
 • Úprava podložia so zhutnením
 • Pokládka štrbinových žľabov, výplň ich dilatácie
 • Prípravné práce na presmerovanie dopravy Važecká
 • Armovanie priečnikov mosta a pokládka cetris dosiek

UTOROK – PIATOK

 • Búranie kolektora parovodu v križovatke Pri Krásnej

Viac
článkov