Značka: prace

Pozrite si aktuálny harmonogram prác na Slaneckej ceste

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom plynule pokračuje budovaním cestnej kanalizácie, montážou uličných vpustí, ukladaním štrbinových žľabov a budovaním konštrukčných vrstiev vozovky. Napredujú aj práce na ľavom moste cez Myslavský potok, v týchto dňoch sa osádzajú ložiská na oporách mosta a robí sa izolácia za oporami mosta.

Čítať viac »