Práce na Slaneckej pokračujú v súlade s harmonogramom

Dátum

Projekt Modernizácie a rozširovania Slaneckej cesty postupuje podľa harmonogramu a aj tento týždeň vám prinášame aktuálny harmonogram prác projektu. Naďalej sa realizujú výkopové práce, ktoré súvisia s preložkami viacerých inžinierskych sietí. V strede týždňa je v pláne búranie vozovky v križovatkách Lubina, Tesco, Kaufland.

Aké práce sú v pláne od 14. 11. do 20. 11. 2022?

PONDELOK – UTOROK

 • Skúšky únosnosti na spätnom zásype jednotlivých sietí
 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Izolačné nátery chráničiek

PONDELOK – PIATOK

 • Odkop zeminy na výmene podložia, úprava podložia v križovatke Lubina 
 • Ochrana spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice
 • Preložka vedení Slovak Telekom
 • Preložka optických káblov SWAN

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Výkop, debnenie a betonáž základov verejného osvetlenia

PONDELOK – NEDEĽA

 • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí
 • Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie sanačnej vrstvy
 • Výkop a montáž drenáže
 • Napojenie drenáže do uličných vpustí

UTOROK – STREDA

 • Preložka nízkonapäťového vedenia, obetónovanie chráničiek

STREDA – PIATOK

 • Búranie vozovky v križovatkách Lubina, Tesco, Kaufland 

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Záporové paženie pre budovanie nového mosta cez Myslavský potok

Zdroj: Mesto Košice

Foto: M. Vacula

Viac
článkov