Modernizácia Slaneckej cesty napreduje, najviac práce je na výstavbe nového mosta

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti (MČ) Nad Jazerom pokračuje prácami na budovaní cestnej kanalizácie a uličných vpustí a ukladaní konštrukčných vrstiev budúcej komunikácie. Najväčší stavebný ruch je momentálne vidieť pri budovaní ľavého mosta ponad Myslavský potok. Tam sa stavia jeho spodná časť a betónujú sa aj opory mosta.

Na dnešnom úvodnom kontrolnom dni v tomto roku o tom zástupcovia spoločnosť Doprastav ako zhotoviteľa informovali prítomných zástupcov mesta, mestskej časti (MČ) Nad jazerom, Okresného úradu Košice, Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Polaček s Kovačevičovou včera skontrolovali stavbárov

Kontrolnému dňu, ktorý sa uskutočnil na magistráte mesta Košice, predchádzala deň predtým aj obhliadka staveniska. Zúčastnili sa jej primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová (STAN) a ďalší zástupcovia oboch samospráv. Zástupcovia Doprastavu a hlavný inžinier stavby si s nimi prešli celú stavbu a informovali ich o uskutočnených aj naplánovaných prácach.

Stavebné práce na Slaneckej ceste sa riadia aktuálne schváleným harmonogramom, ktorý každý týždeň mesto zverejňuje na sociálnej sieti aj na webovej stránke slanecka.kosice.sk. Na priebeh prác dohliada každý deň priamo na stavenisku stavebný dozor mesta. Ten pravidelne kontroluje už zrealizované práce a hotové stavebné objekty a priamo na stavbe riešia vzniknuté problémy a odsúhlasuje zmeny, ktoré sa musia realizovať.

Práce na križovatkách prinesú zmeny v doprave 

V nasledujúcich týždňoch sa po dokončení cestnej kanalizácie začnú práce na výmene podložia na štyroch križovatkách po pravej strane Slaneckej cesty v smere do Krásnej. Na motoristov budú preto čakať na križovatke pri OC Kaufland viaceré dopravené obmedzenia a na ďalších križovatkách nastanú niektoré zmeny dopravného značenia, o ktorých bude mesto včas informovať.

K presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy a novej organizácii dopravy by malo dôjsť v máji po dokončení ľavého mosta ponad Myslavský potok. Počas kontrolného dňa sa diskutovalo aj termíne dokončenia rekonštrukcie.

Zhotoviteľ ubezpečil, že stavba v oboch jazdných profiloch bude hotová na jeseň tohto roka. Pripomenul, že počas prác došlo aj k neočakávaným komplikáciám a miernemu zdržaniu. Sklz sa týka budovania mosta ponad Myslavský potok. Dôvodom je, že sa niektoré stavebné práce musia robiť v ochrannom pásme veľmi vysokého napätia a búranie starého a následné budovanie nového mosta sa posunulo kvôli neskoršiemu získania príslušného povolenia na tieto práce.

Náklady na rekonštrukciu sa doposiaľ zvýšili o 1,6 milióna eur

Náklady na rekonštrukciu sa kvôli neplánovaným stavebným prácam, s ktorými sa vopred nepočítalo, doposiaľ zvýšila o necelých 1,6 milióna eur. Predpokladané celkové navýšenie kvôli nárastu cien stavebných materiálov a dodatočným stavebným prácam pri výmene podložia by sa mali pohybovať na úrovni 3,7 milióna eur. 

Ich financovanie zaťaží zatiaľ ešte neschválený rozpočet mesta. Aby boli dopady čo najmenšie, mesto plánuje požiadať o prefinancovanie časti z týchto navýšených nákladov z eurofondov. Programové obdobie z eurofondov na financovanie tohto projektu končí na konci roka 2023 a dovtedy má byť stavba ukončená aj preplatená. 

(DT)

Foto: Miro Vacula

Viac
článkov