Značka: prace

Práce na Slaneckej pokračujú v súlade s harmonogramom

Projekt Modernizácie a rozširovania Slaneckej cesty postupuje podľa harmonogramu a aj tento týždeň vám prinášame aktuálny harmonogram prác projektu. Naďalej sa realizujú výkopové práce, ktoré súvisia s preložkami viacerých inžinierskych sietí. V strede týždňa je v pláne búranie vozovky v križovatkách Lubina, Tesco, Kaufland.

Čítať viac »