Prinášame vám tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej

Dátum

Práce na Slaneckej ceste, ktoré majú byť hotové na jeseň budúceho roka, pokračujú podľa plánovaného harmonogramu. Ich aktuálny prehľad na tento týždeň si môžete pozrieť v terajšom prehľade.

Aké práce sú v pláne od 28. 11. do 4. 12. 2022?

PONDELOK

 • Zaťažovacia skúška pilóty

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Výkop a montáž drenáže
 • Ochrana optického kábla Slovak Telekom

PONDELOK – PIATOK

 • Odstránenie pňov v križovatke Lubina – Rovníková
 • Pokládka, geomreže a sypanie sanačnej vrstvy
 • Ochrana spätných, napájacích a ovládacích káblov DPMK
 • Úprava horúcovodu TEKO

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie, napájanie uličných vpustí

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop zeminy na výmene podložia
 • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Úprava podložia urovnaním

PIATOK – NEDEĽA

 • Príprava pilótovacích plošín na zakladanie mosta

SOBOTA – NEDEĽA

 • Podklad pod štrbinový žľab

Viac
článkov