Aký je tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej?

Dátum

Práce na Slaneckej ceste za uplynulý mesiac sa týkali najmä budovania cestnej kanalizácie, vyťahovania pňov po vyrúbaných stromoch, odkopov a odvozu ornice. Na viacerých úsekoch sa odstraňoval podklad vozovky a budovali sa aj základy verejného osvetlenia.

Najbližšie týždne budú pokračovať práce na búraní mosta ponad Myslavský potok a prípravy na výstavbu nového premostenia. Na najbližšie dni je naplánovaná aj preložka káblov DPMK, ktoré sa nachádzajú v okolí mosta a bránia realizácii ďalších prác.

Pozrite si plán prác od 10. 10. do 16. 10. 2022.

PONDELOK – STREDA

 • Preložka vodovodu Važecká ul. 

PONDELOK – PIATOK

 • Výkop, debnenie a betonáž základov verejného osvetlenia
 • Ochrana a preložka plynovodov

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odvoz pňov
 • Odhumusovanie, nakladanie a odvoz ornice
 • Odstránenie podkladu vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty
 • Odstránenie doplnkových konštrukcií
 • Odstránenie podkladov, búranie chodníkov križovatka Lubina
 • Búranie nosníkov a opôr mosta cez Myslavský potok
 • Odkop a preložka spätných, napájacích a ovládacích káblov DPMK v mieste kolízie s novým mostom ponad Myslavský potok 

ŠTVRTOK – PIATOK

 • Výkop sond pre napojenie kanalizácie ul. Važecká

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Výkop, montáž obetónovanie uličných vpustí

Viac
článkov