Aké práce prinesie nadchádzajúci týždeň na Slaneckej ceste?

Dátum

Práce na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien mesta postupujú podľa plánu. Aj tento týždeň vám prinášame aktuálny harmonogram prác, ktoré sa v dané obdobie budú realizovať.

Aký je prehľad prác na tento týždeň 17. 10. – 23. 10. 2022?

PONDELOK – STREDA

 • Odvoz pňov

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odstránenie podkladu vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty
 • Odstránenie doplnkových konštrukcií 
 • Búranie opôr mosta cez Myslavský potok, odvoz sutiny na skládku
 • Odkop a preložka spätných, napájacích a ovládacích káblov DPMK, opora č. 3 nového mosta ponad Myslavský potok 

UTOROK – PIATOK

 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici, montáž a izolácia chráničky

UTOROK – NEDEĽA

 • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí 

STREDA – NEDEĽA

 • Odkop terénu na úroveň sanačnej vrstvy – križovatka Lubina

STREDA – PIATOK

 • Napojenie kanalizácie na ulici Važecká 

STREDA – SOBOTA

 • Príprava pre záporové paženie lávky
 • Ochrana plynovodov na Textilnej ulici

ŠTVRTOK – SOBOTA

 • Výkop, debnenie a betonáž základov verejného osvetlenia

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Úprava podložia
 • Výkop a montáž drenáže

PIATOK – NEDEĽA

 • Pokládka geokompozitu a sanačnej vrstvy (overenie únosnosti) 

Viac
článkov