Harmonogram prác na Slaneckej – čo prinesie tento týždeň?

Dátum

Práce na modernizácii a rozširovaní Slaneckej cesty v Košiciach pokračujú v súlade s harmonogramom. Prinášame vám aktuálny prehľad prác na tento týždeň.

Aké práce sú v pláne od 7. 11. do 13. 11. 2022?

PONDELOK – STREDA

 • Ochrana plynovodov Textilná ulica, zásyp

PONDELOK – PIATOK

 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici
 • Ochrana spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice
 • Ochrana horúcovodu TEKO

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Výkop, debnenie a betonáž základov verejného osvetlenia 

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odstránenie podkladu vozovky z kameniva, odkopávka a prekopávka pre cesty
 • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí
 • Úprava podložia
 • Pokládka geokompozitu a sanačnej vrstvy
 • Výkop a montáž drenáže
 • Napojenie drenáže do uličných vpustí

STREDA – PIATOK

 • Preložka nízkonapäťového vedenia, pretlak, prepoj

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Záporové paženie pre budovanie nového mosta cez Myslavský potok

Viac
článkov