Aké práce na Slaneckej ceste prinesie tento týždeň?

Dátum

Výstavba Slaneckej cesty pokračuje podľa plánovaného harmonogramu. Aj tento týždeň sme pre vás pripravili súhrn prác, ktoré sa v daný týždeň budú realizovať.

Pozrite si plán prác od 26. 9. do 2. 10. 2022.

PONDELOK – ŠTVRTOK

Odstránenie oplotenia

PONDELOK – PIATOK

Odkop a preložka spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice v mieste kolízie s novým mostom ponad Myslavský potok

STREDA – PIATOK

Vytýčenie a výkop jám pre opory lávky pre peších

Preložka elektrickej polarizačnej drenáže, pretlak, nový základ

STREDA

Vytýčenie základov verejného osvetlenia

ŠTVRTOK

Výkop sondy pre overenie polohy chráničky vodovodu

ŠTVRTOK – PIATOK

Búranie chodníka v mieste napojenia kanalizácie

Odkop existujúceho plynovodu na Textilnej ulici

PONDELOK – SOBOTA

Budovanie cestnej kanalizácie, prepoj do kanalizačného zberača

PONDELOK – NEDEĽA

Odvoz pňov

Odstránenie podkladu vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty

Búranie mostovky cez Myslavský potok

Viac
článkov