Práce na Slaneckej pokračujú aj tento týždeň, pozrite si aktuálny harmonogram prác

Dátum

Projekt Modernizácie a rozširovania Slaneckej cesty postupuje podľa harmonogramu. Aktuálne na Slaneckej pokračujú práce na moste cez Myslavský potok, na cestnej kanalizácii. V pláne je odstránenie podkladu vozovky a mnoho ďalších prác.

Na Slaneckej ceste došlo k zúženiu jazdného pruhu v úseku od zjazdu z mosta VSS po dočasný most ponad Myslavský potok, kde sa bude budovať cestná kanalizácia, organizácia dopravy sa však v danom úseku nezmenila. Tým došlo k posunutiu celej dopravy bližšie k električkovej trati a obmedzeniu možnosti pripájania sa z Levočskej na Slaneckú. Zároveň sa v úseku obnovilo vodorovné dopravné značenie. 

Vodiči sú aj naďalej povinní v úseku dodržiavať zníženú rýchlosť 30 km/h a dodržiavať dočasné dopravné značenie vrátane rešpektovania pravidla prednosti v jazde pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú.

Dnes zároveň začali platiť obmedzenia na Važeckej ulici pri OC Važec, na ktoré vodičov upozorní dočasné dopravné značenie. Obmedzenia budú trvať počas pracovnej doby. Dôvodom sú výkopové práce, ktoré súvisia s preložkami viacerých inžinierskych sietí. 

Aký je prehľad prác na tento týždeň 24. 10. – 30. 10. 2022?

PONDELOK

 • Odstránenie pňov v križovatke Kaufland
 • Osadenie dočasného dopravného značenia na Važeckej ulici

PONDELOK – UTOROK

 • Preložka vodovodu – prípravné práce

PONDELOK – PIATOK

 • Odkop a preložka spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice, opora nového mosta ponad Myslavský potok
 • Predĺženie chráničky plynovodu, prepoj

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Preložka nízkonapäťového kábla
 • Výkop, debnenie a betonáž základov verejného osvetlenia
 • Ochrana plynovodov na Textilnej ulici

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odstránenie podkladu vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty
 • Odstránenie doplnkových konštrukcií
 • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí
 • Výkop a montáž drenáže
 • Budovanie križovatky Lubina 
 • Búranie zakladania mosta cez Myslavský potok, odvoz sutiny na skládku

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Úprava podložia 

PIATOK – SOBOTA

 • Odstránenie vrstiev vozovky (asfalt, betón) začiatok úseku

PIATOK – NEDEĽA

 • Pokládka geokompozitu a sanačnej vrstvy (overenie únosnosti)

Viac
článkov