Zmena organizácie dopravy na Slaneckej

Dátum

V MČ Nad jazerom dôjde dnes k zmene organizácie dopravy na privádzači z mosta VSS na Slaneckú cestu. Umiestnenie dočasného dopravného značenie je znázornené na priloženej mapke.

Zároveň sa dočasne zruší zastávka MHD Levočská (liniek 19 a 52 a N7) v smere do Krásnej. Náhradná zastávka bude umiestnená o niekoľko metrov bližšie k privádzaču z mosta VSS. Počas stavebných prác v tomto úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb peších cez stavenisko. 

Prosíme vodičov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h.

Viac
článkov