Práce na Slaneckej ceste pokračujú, čo prinesie tento týždeň?

Dátum

Minulý piatok začali stavebné stroje s asfaltovaním úseku medzi Krásnou a OC Kaufland. Práce budú pokračovať aj tento týždeň v závislosti od počasia. Od stredy by malo dôjsť k presmerovaniu dopravy na privádzači z mosta VSS. 

Aké práce sú v pláne od 15. 5. do 21. 5. 2023?

PONDELOK – UTOROK

 • Odstránenie pňov na Važeckej ulici

PONDELOK – PIATOK

 • Pokládka cestných obrubníkov
 • Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie
 • Budovanie chodníka pozdĺž Slaneckej cesty
 • Budovanie cestnej kanalizácie 
 • Realizácia preložky vodovodu 
 • Demontáž starého verejného osvetlenia
 • Rozvody nízkeho napätia pre zastávku Ladožská 
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Oprava káblov po odcudzení z trasy

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatky Lubina, Tesco, Textilná
 • Budovanie vrstiev na cyklistickej komunikácii 

PONDELOK – NEDEĽA

 • Debnenie, armovanie, betonáž závesných múrikov mosta 

UTOROK – PIATOK

 • Pokládka asfaltovej vrstvy vozovky
 • Važecká ulica – búranie konštrukčných vrstiev komunikácie, odstránenie mačiny 
 • Ochrana horúcovodu a optických káblov KOSIT 

STREDA – PIATOK

 • Presmerovanie dopravy na privádzači z mosta VSS
 • Preložka kanalizácie na Važeckej ulici

STREDA

 • Preložka trolejového vedenia na Važeckej ulici

ŠTVRTOK – PIATOK

 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici, výkop bodov napojenia

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miro Vacula

Viac
článkov