Pozrite si tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej ceste

Dátum

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty pokračuje. Stavebné stroje pokračujú tento týždeň s aslfatovaním úseku na križovatkách Lubina a Napájadlá. Minulý týždeň prešlo aj k presmerovaniu dopravy na privádzači z mosta VSS. Pozrite si, aké práce sú tento týždeň v pláne. 

Aké práce sú v pláne od 22. 5. do 28. 5. 2023?

PONDELOK – UTOROK

 • Pokládka asfaltovej vrstvy vozovky križovatiek Lubina, TESCO

PONDELOK – PIATOK

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky na Textilnej ulici – privádzač
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Preložka kanalizácie na Važeckej ulici
 • Úprava šácht na kanalizačnom zberači
 • Budovanie pätiek verejného osvetlenia
 • Rozvody nízkeho napätia pre zastávku Ladožská
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Oprava káblov po odcudzení z tras
 • Ochrana horúcovodu KOSIT

PONDELOK – SOBOTA

 • Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie 

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop terénu na výmene podložia, sypanie sanačnej vrstvy
 • Budovanie chodníka pozdĺž Slaneckej cesty
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií
 • Budovanie vrstiev na cyklistickej komunikácii
 • Budovanie ľavého mosta

Zdroj: mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov