Na Slaneckej ceste začal bezpečnostný orez topoľov

Dátum

Správa mestskej zelene v Košiciach dnes v mestskej časti Nad jazerom začala s ošetrovaním topoľov čiernych lemujúcich Slaneckú cestu. Stromy sú v zlom stave a vyžadujú si bezodkladné ošetrenie.

Na 38 stromoch bude realizovaný bezpečnostný rez a dva vyschnuté stromy budú asanované v zmysle platnej legislatívy. Práce sa realizujú stromolezeckou technikou aj s použitím mobilnej plošiny. 

Práce budú trvať niekoľko dní v závislosti od poveternostných podmienok.

Práce sa realizujú na aktuálne uzavretej časti vozovky a nevyžadujú si zmeny ani obmedzenia v doprave na Slaneckej ceste. 

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov