V križovatke Napájadlá dôjde k úprave dočasného dopravného značenia

Dátum

V križovatke Napájadlá (pri OC Kaufland) dôjde v pondelok (17. 7.) v priebehu dňa k úprave dočasného dopravného značenia. Úprava sa realizuje z dôvodu výstavby kanalizácie. Ako bude úprava vyzerať, si pozrite na priloženej mape. 

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 17. 7. do 23. 7. 2023:

PONDELOK

 • Úprava dočasného dopravného značenia v križovatke Kaufland kvôli výstavbe kanalizácie

PONDELOK – UTOROK

 • Pokládka štrbinových žľabov

PONDELOK – PIATOK

 • Montáž trativodných šácht a drenáže na Važeckej ulici
 • Pokládka chodníkových obrubníkov a asfaltovanie cyklochodníka
 • Príprava vŕtania pilót na pravom moste 
 • Úprava svahov Myslavského potoka 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Preložka kanalizácie na Važeckej ulici, budovanie prípojok
 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici, tlaková skúška
 • Budovanie elektrických prípojok
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Ochrana a preložka káblov DPMK

PONDELOK – NEDEĽA

 • Úprava podložia, pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy
 • Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky na zastávkach MHD
 • Demontáž dočasného mostu

UTOROK – NEDEĽA

 • Úprava podložia, sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu v križovatke Ladožská 

STREDA – NEDEĽA

 • Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže
 • Odkop zeminy na výmene podložia v križovatke Čingovská

Viac
článkov