Aké stavebné práce sa budú tento týždeň realizovať na Slaneckej ceste

Dátum

V priebehu tohto týždňa je v rámci harmonogramu prác na Slaneckej ceste v pláne, okrem iného, demontáž mosta. Motoristi jazdia od začiatku júla po novovybudovanom ľavom moste ponad Myslavský potok. Práce pokračujú aj na pokládke konštrukčných vrstiev cyklochodníka, obrubníkov a ďalších.

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 10. 7. do 16. 7. 2023:

PONDELOK – PIATOK

 • Pokládka chodníkových obrubníkov 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie cestnej kanalizácie 
 • Spätný zásyp vodovodu, úprava záhrady do pôvodného stavu
 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici
 • Budovanie elektrických prípojok 
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Demontáž trolejových stĺpov 
 • Ochrana a preložka káblov DPMK

PONDELOK – SOBOTA

 • Pokládka štrbinových žľabov

PONDELOK – NEDEĽA

 • Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže 
 • Úprava podložia, pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy
 • Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky na zastávkach MHD 
 • Montáž uličných vpustí a drenáže na Važeckej ulici
 • Demontáž dočasného mosta

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Odstránenie pňov v križovatke Čingovská

UTOROK – PIATOK

 • Pokládka konštrukčných vrstiev na cyklochodníku

STREDA – NEDEĽA

 • Odkop zeminy na výmene podložia v križovatke Čingovská 

PIATOK

 • Vŕtanie skúšobnej pilóty na lávke pre peších a cyklistov

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov