Harmonogram prác na Slaneckej ceste na tento týždeň

Dátum

V priebehu tohto týždňa je v rámci prác na Slaneckej ceste v pláne demontáž dočasného premostenia a tiež búranie pravého mosta ponad Myslavský potok. Pokračujú aj práce na úprave podložia, budovaní kanalizácie, pokládke zámkovej dlažby na chodníku a konštrukčných vrstvách cyklochodníka

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 24. 7. do 30. 7. 2023:

PONDELOK – ŠTVRTOK

Úprava svahov Myslavského potoka

PONDELOK – PIATOK

Pokládka zámkovej dlažby na chodníku

Úprava podložia, pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy

Pokládka chodníkových obrubníkov a konštrukčných vrstiev cyklochodníka

Búranie pôvodných opôr mosta, príprava pilótovacích plôch

Budovanie cestnej svetelnej signalizácie

Budovanie cestnej kanalizácie

Preložka kanalizácie na ul. Važecká, budovanie prípojok

Preložka vodovodu na ul. Važecká, príprava prepoja

Montáž trativodných šácht a drenáže na ul. Važecká

Budovanie elektrických prípojok

Budovanie verejného osvetlenia

Ochrana a preložka káblov DPMK


PONDELOK – NEDEĽA

Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže

Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky na zastávkach MHD

Stráženie zvesených VVN káblov

Demontáž dočasného mosta

UTOROK – PIATOK

Budovanie optickej trasy informačného systému

UTOROK – NEDEĽA

Úprava podložia, sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu v križovatke Ladožská

STREDA – NEDEĽA

 Odkop zeminy a úprava podložia  v križovatke Čingovská STR-NE

Prehľad o tom, čo sa v daný týždeň bude na Slaneckej ceste robiť, nájdete každý pondelok na webovej stránke https://slanecka.kosice.sk/.

 POZRITE SI HARMONOGRAM PRÁC NA SLANECKEJ CESTE NA TENTO TÝĎEŇ

V priebehu tohto týždňa je v rámci prác na Slaneckej ceste v pláne demontáž dočasného premostenia a tiež búranie pravého mosta ponad Myslavský potok. Pokračujú aj práce na úprave podložia, budovaní kanalizácie aj pokládke zámkovej dlažby na chodníku a konštrukčných vrstvách cyklochodníka.

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 24. 7. do 30. 7. 2023:

PONDELOK – ŠTVRTOK

Úprava svahov Myslavského potoka

PONDELOK – PIATOK

Pokládka zámkovej dlažby na chodníku

Úprava podložia, pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy

Pokládka chodníkových obrubníkov a konštrukčných vrstiev cyklochodníka

Búranie pôvodných opôr mosta, príprava pilótovacích plôch

Budovanie cestnej svetelnej signalizácie

Budovanie cestnej kanalizácie

Preložka kanalizácie na ul. Važecká, budovanie prípojok

Preložka vodovodu na ul. Važecká, príprava prepoja

Montáž trativodných šácht a drenáže na ul. Važecká

Budovanie elektrických prípojok

Budovanie verejného osvetlenia

Ochrana a preložka káblov DPMK


PONDELOK – NEDEĽA

Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže

Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky na zastávkach MHD

Stráženie zvesených VVN káblov

Demontáž dočasného mosta

UTOROK – PIATOK

 Budovanie optickej trasy informačného systému

UTOROK – NEDEĽA

 Úprava podložia, sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu v križovatke Ladožská

STREDA – NEDEĽA

 Odkop zeminy a úprava podložia  v križovatke Čingovská STR-NE

Viac
článkov