Tento týždeň sú na Slaneckej ceste v pláne tieto práce

Dátum

Cez víkend došlo na Slaneckej ceste k presmerovaniu dopravy v úseku od križovatky s Ladožskou po križovatku s Galaktickou ulicou na ľavú stranu cesty (v smere do Krásnej, bližšie k električkovej trati). Presmerovanie je naplánované na pár dní kvôli pokládke obrusnej vrstvy asfaltu na tomto zhruba kilometrovom úseku. Pozrite si plán prác od 6. 11. do 12. 11.

PONDELOK – STREDA

 • Pokládka obrubníkov na cyklochodníku

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie autobusových zastávok
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, oddebnenie priečnikov a betonáž záverných múrikov 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Úprava šácht kabelovodu

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie pravého mosta, betonáž záverných múrikov a izolácie 
 • Budovanie cestnej kanalizácie a výšková úprava šácht

PONDELOK – NEDEĽA

 • Realizácia sanačnej vrstvy vozovky
 • Budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Podklad a pokládka štrbinových žľabov 
 • Budovanie drenáže a uličných vpustí 
 • Odkop zemnej pláne, realizácia drenáže na Važeckej ulici
 • Ochrana a preložka káblov DPMK v križovatke Dneperská

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov