Cez týždeň dôjde na Slaneckej k presmerovaniu dopravy. Pozrite si aktuálny harmonogram prác

Dátum

Práce na Slaneckej ceste naďalej pokračujú. V priebehu týždňa dôjde k viacerým presmerovaniam dopravy, o ktorých budeme verejnosť včas informovať. Pozrite si plán prác od 13. 11. do 19. 11. 2023.

PONDELOK – UTOROK

 • Pokládka asfaltu na privádzači, presmerovanie dopravy

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Budovanie cestnej kanalizácie, výšková úprava šácht

PONDELOK – PIATOK

 • Pokládka obrubníkov a obrusnej vrstvy na cyklochodníku
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta a prahov
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, debnenie, armovanie a betonáž záverných múrikov
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Úprava šácht kabelovodu

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie pravého mosta, osadenie záverov, izolácie a zásyp prechodovej časti

PONDELOK – NEDEĽA

 • Realizácia sanačnej vrstvy vozovky
 • Podklad a pokládka štrbinových žľabov
 • Budovanie drenáže a uličných vpustí
 • Odkop zemnej pláne, realizácia drenáže, pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy na Važeckej ulici
 • Ochrana a preložka káblov DPMK na začiatku úseku – križovatka Dneperská

STREDA – PIATOK

 • Budovanie autobusových zastávok, betonáž

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov