Na Slaneckej ceste sa dočasne presmeruje doprava

Dátum

V priebehu víkendu sa na Slaneckej ceste na niekoľko dní presmeruje doprava v úseku od križovatky s Ladožskou po križovatku s Galaktickou ulicou na ľavú stranu cesty (v smere do Krásnej, bližšie k električkovej trati). Stane sa tak po pokládke obrusnej vrstvy asfaltu na tomto zhruba kilometrovom úseku.  

Po presmerovaní dopravy na ľavú stranu sa bude realizovať pokládla obrusnej vrstvy asfaltu v rovnakom úseku na pravej strane cesty (v smere do Krásnej). Následne sa v priebehu budúceho týždňa organizácia dopravy vráti do pôvodného stavu a vodiči budú v tomto úseku opäť jazdiť po pravej strane cesty. 

Na zmeny v doprave upozorní vodičov dočasné dopravné značenie. Prosíme vodičov o sledovanie a rešpektovanie dopravného značenia a dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h na celom úseku Slaneckej cesty. 

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov