Tento týždeň sú na Slaneckej ceste v pláne tieto práce

Dátum

Práce na Slaneckej ceste pokračujú aj tento týždeň asfaltovaním nielen vozovky a cyklochodníka, ale aj mostovky. Čo všetko sa bude tento týždeň (od 18. 12. do 22. 12.) realizovať, si pozrite v aktuálnom harmonograme prác.

PONDELOK

  • Budovanie lávky ponad Myslavský potok – oddebnenie ríms

PONDELOK – UTOROK

  • Budovanie pravého mosta – asfaltovanie mostovky

PONDELOK – STREDA

  • Betonáž zastávok MHD

PONDELOK – PIATOK

  • Pokládka vrstiev vozovky a cyklochodníka – asfaltovanie
  • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta
  • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému
  • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
  • Budovanie verejného osvetlenia

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov