Na Slaneckej ceste bude aj po dokončení všetkých jazdných pruhov obmedzená doprava

Dátum

V rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty je dokončených zhruba 95 percent prác. Vyplýva to z posledného kontrolného dňa, na ktorom zástupcovia zhotoviteľa, spoločnosti Doprastav, informovali o stave práce, ktoré majú byť podľa zmluvného termínu hotové do 22. decembra.   

Zhotoviteľ zároveň informoval zástupcov mesta, mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice a ďalších prítomných o prácach, ktoré nebudú v tomto termíne hotové. Ide o niektoré autobusové zastávky, časti chodníkov, cyklochodníka, príslušenstvo mostných konštrukcií a časť križovatky na Textilnej ulici. Tieto práce sa budú dokončovať na jar.  

Nebude sa jazdiť v plnom profile  

Hotové sú už všetky jazdné pruhy, vrátane obrusnej vrstvy, aj most ponad Myslavský potok. Vzhľadom na to, že cestná svetelná signalizácia nie je v prevádzke, v záujme bezpečnosti motoristov a chodcov nebude cesta otvorená v jej plnom profile.

Od zjazdu z Nižných Kapustníkov až po koniec úseku sa bude v oboch smeroch jazdiť len po pravej strane cesty (v smere do Krásnej). Prejazdná bude aj Važecká ulica a priľahlé križovatky, kde sa bude musieť na jar zrealizovať ešte obrusná vrstva asfaltu a dokončiť chodníky.

Sprejazdnené budú všetky križovatky okrem novovybudovanej križovatky na Čingovskej ulici. Organizácia dopravy na križovatkách bude v režime ako tomu bolo počas leta a bude vyznačená dopravným značením. V celom úseku bude aj naďalej v platnosti maximálna povolená rýchlosť 30 km/h.  

Viac
článkov