Aké práce na Slaneckej ceste sú v pláne tento týždeň?

Dátum

Pozrie si plán prác, ktoré sa budú realizovať na Slaneckej ceste tento týždeň (od 11. 12. do 17. 12.):

PONDELOK – STREDA

Budovanie cestnej kanalizácie, úprava poklopov

PONDELOK – PIATOK

Budovanie chodníka

Budovanie pravého mosta, oddebnenie ríms, izolácia mostovky

Úprava Myslavského potoka, úprava koryta

Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému

Budovanie elektrických NN prípojok

Budovanie verejného osvetlenia

Ukoľajnenie zariadení

PONDELOK – SOBOTA

Realizácia sanačnej vrstvy, pokládka štrbinového žľabu, pokládka konštrukčných vrstiev vozovky, asfaltovanie

Budovanie lávky ponad Myslavský potok, izolácie, viazanie výstuže, sypanie prechodových častí

Ochrana káblov DPMK, doplnenie chráničiek, spätný zásyp

STREDA

Betonáž zastávok MHD

Viac
článkov