Tento týždeň sú na Slaneckej ceste v pláne tieto práce

Dátum

V prípade priaznivého počasia je v pláne aj pokládka asfaltov. Čo všetko sa bude tento týždeň (od 4. 12. do 10. 12.) realizovať, si pozrite v aktuálnom harmonograme prác. 

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie chodníka
 • Budovanie pravého mosta, betonáž ríms, izolácia mostovky
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému
 • Budovanie verejného osvetlenia 
 • Ukoľajnenie zariadení

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, viazanie výstuže, sypanie prechodových častí
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Ochrana a preložka káblov DPMK, doplnenie chráničiek, spätný zásyp

PONDELOK – NEDEĽA

 • Realizácia sanačnej vrstvy, pokládka štrbinového žľabu

UTOROK – NEDEĽA

 • Ochrana optického kábla SITEL

STREDA – PIATOK

 • Budovanie cestnej kanalizácie, dopojenie uličných vpustí

STREDA – SOBOTA

 • Pokládka asfaltov

Zdroj: Mesto Košice

Foto (ilustračné): Miroslav Vacula

Viac
článkov