Na Slaneckej ceste na pár dní presmerujú dopravu

Dátum

Na Slaneckej ceste dôjde v priebehu piatka (8. 12.) k zmene organizácie dopravy v úseku od križovatky s Galaktickou ulicou po koniec úseku v smere do Krásnej. Dôvodom je pokládka obrusnej vrstvy asfaltu v danom úseku a v križovatkách Galaktická a Meteorova.

Zmeny potrvajú do pondelka (11. 12.).

Po dokončení a otvorení križovatky Galaktická bude v smere do Krásnej vytvorená jednosmerka po Slaneckej ceste. V opačnom smere z Krásnej do Košíc budú vodiči využívať jednosmerku cez vnútrosídliskovú Talinskú ulicu a späť na Slaneckú cestu sa dostanú cez križovatku Galaktická. 

V tejto súvislosti žiadame obyvateľov sídliska, aby na Talinskej ulici neparkovali pozdĺžne pri chodníku.

Zmeny v organizácii dopravy budú označené dočasným dopravným značením. Prosíme vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.

Viac
článkov