Pozrite si aktuálny plán prác na Slaneckej ceste

Dátum

Nový týždeň je pred nami a s ním prichádza realizácia ďalších plánovaných prác na Slaneckej ceste. Tie naďalej pokračujú budovaním pravého mosta. Pokladajú sa obrubníky a asfaltujú cykolochodníky. Práce pokračujú aj na Važeckej ulici a v pláne sú aj ďalšie práce. Čo všetko sa bude tento týždeň (od 27. 11. do 3. 12.) realizovať, si pozrite v aktuálnom harmonograme prác. 

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Budovanie cestnej kanalizácie, dopojenie uličných vpustí 

PONDELOK – PIATOK

 • Realizácia sanačnej vrstvy a cementobetónovej geodosky vozovky
 • Budovanie chodníka 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému 
 • Budovanie verejného osvetlenia

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie pravého mosta, debnenie a armovanie ríms, izolácia mostovky
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta 
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, viazanie výstuže, sypanie prechodových častí 
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Ochrana a preložka káblov DPMK, spätný zásyp 

PONDELOK – NEDEĽA

 • Privádzač – odvoz vybúraných betónov, odkop zeminy, sypanie sanačnej vrstvy
 • Odkop zemnej pláne, realizácia drenáže, sypanie sanačnej vrstvy na Važeckej ulici
 • Pokládka obrubníkov a asfaltovanie na cyklochodníku 

Zdroj: Mesto KoŠice

Foto: ilustračné/Miroslav Vacula

Viac
článkov