Značka: cesta

Práce na Slaneckej pokračujú v súlade s harmonogramom

Projekt Modernizácie a rozširovania Slaneckej cesty postupuje podľa harmonogramu a aj tento týždeň vám prinášame aktuálny harmonogram prác projektu. Naďalej sa realizujú výkopové práce, ktoré súvisia s preložkami viacerých inžinierskych sietí. V strede týždňa je v pláne búranie vozovky v križovatkách Lubina, Tesco, Kaufland.

Čítať viac »

Pozrite si aktuálny harmonogram prác na Slaneckej ceste

Harmonogram projektu Slaneckej cesty je k dispozícii aj tento týždeň. V rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty, ktorá je najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji, prebiehajú práce už 44. týždeň. V súčasnosti prebiehajú výkopové práce, ktoré súvisia s preložkami viacerých inžinierskych sietí. V pláne je aj búranie betónovej konštrukcie vozovky, obrubníkov a mnoho ďalších prác.

Čítať viac »