Pozrite si aktuálny harmonogram prác na Slaneckej ceste

Dátum

Harmonogram projektu Slaneckej cesty je k dispozícii aj tento týždeň. V rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty, ktorá je najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji, prebiehajú práce už 44. týždeň. V súčasnosti prebiehajú výkopové práce, ktoré súvisia s preložkami viacerých inžinierskych sietí. V pláne je aj búranie betónovej konštrukcie vozovky, obrubníkov a mnoho ďalších prác.

Aký je prehľad prác na tento týždeň 31. 10. – 6. 11. 2022?

PONDELOK – STREDA

 • Búranie základov mosta cez Myslavský potok, odvoz sutiny na skládku

PONDELOK – PIATOK

 • Ochrana spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice
 • Ochrana horúcovodu TEKO
 • Ochrana horúcovodu KOSIT

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Preložka nízkonapäťového kábla
 • Výkop, debnenie a betonáž základov verejného osvetlenia
 • Ochrana plynovodov na Textilnej ulici, zásyp

PONDELOK – NEDEĽA

 • Búranie betónovej konštrukcie vozovky
 • Búranie obrubníkov
 • Odstránenie podkladu vozovky z kameniva, odkopávka a prekopávka pre cesty
 • Odstránenie doplnkových konštrukcií 
 • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí
 • Úprava podložia
 • Pokládka geokompozitu a sanačnej vrstvy, overenie únosnosti – v stredu
 • Výkop a montáž drenáže
 • Búranie poškodených kontrolných šácht na kanalizačnom zberači a vybudovanie nových

PIATOK – NEDEĽA

 • Skúšobná pilóta na moste cez Myslavský potok 

SOBOTA – NEDEĽA

 • Príprava podkladu pod štrbinové žľaby

Viac
článkov