Pozrite si aktuálny harmonogram prác na Slaneckej

Dátum

Práce na rekonštrukcii a modernizácii Slaneckej cesty, ktorá je najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji, pokračujú podľa plánu. Pozrite si, aké práce prinesie tento týždeň.

Aké práce sú v pláne od 21. 11. do 27. 11. 2022?

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Výkop a montáž drenáže

PONDELOK – PIATOK

 • Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie sanačnej vrstvy
 • Odkop a úprava podložia v križovatke Lubina
 • Preložka vodovodu, tlaková skúška na Važeckej ulici 
 • Preložka a ochrana vysokonapäťových vedení na Važeckej ulici
 • Ochrana spätných, napájacích a ovládacích káblov DPMK 
 • Preložka vedení Slovak Telekom
 • Preložka optických káblov SWAN 

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie, napájanie uličných vpustí

STREDA – PIATOK

 • Úprava horúcovodu TEKO 

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Odkop zeminy na výmene podložia
 • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí 
 • Úprava podložia urovnaním

SOBOTA – NEDEĽA

 • Podklad pod štrbinový žľab

Viac
článkov