Práce na Slaneckej pokračujú, toto je tohtotýždňový harmonogram prác

Dátum

Aké práce sú v pláne od 1. 5. do 7. 5. 2023?

PONDELOK

 • Oprava drevenej mostovky na dočasnom moste

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Debnenie, armovanie, betonáž mostovky a priečnikov

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie križovatiek Rovníková a Galaktická
 • Budovanie cestnej kanalizácie

PONDELOK – SOBOTA

 • Odkop terénu na cyklistickej komunikácii
 • Debnenie a betonáž pätiek opevnenia Myslavského potoka, prehradenie a zatrubnenie

PONDELOK – NEDEĽA

 • Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie
 • Budovanie dočasnej autobusovej zastávky na privádzači z mosta VSS
 • Ulica Važecká – búranie konštrukčných vrstiev chodníka a komunikácie

UTOROK – PIATOK

 • Realizácia preložky vodovodu 
 • Budovanie pätiek verejného osvetlenia
 • Preložka trolejového vedenia na Važeckej ulici
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Preložka optického kábla KOSIT
 • Tlakové skúšky plynovodu v križovatke Čingovská
 • Ochrana horúcovodu KOSIT 

UTOROK – SOBOTA

 • Pokládka nestmelenej vrstvy štrkodrvy a cementom stmelenej podkladovej vrstvy vozovky

UTOROK – NEDEĽA

 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií – križovatka Pri Krásnej, Lubina, Tesco

STREDA – SOBOTA

 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici

SOBOTA – NEDEĽA

 • Úprava podložia so zhutnením na výšku
 • Pokládka cestných obrubníkov

Viac
článkov