Na Slaneckej ceste presmerujú dopravu

Dátum

V stredu 8. mája sa na Slaneckej ceste v mestskej časti Nad jazerom zmení organizácia dopravy. Doprava sa presmeruje z pravej strany cesty na ľavú (v smere do Krásnej), a to v úseku  od križovatky Galaktická po križovatku Ladožská. Následne sa na ľavú stranu presmeruje doprava v úseku od križovatky Ladožská po križovatku Dneperská.

V piatok 10. mája sa na uliciach Galaktická, Važecká, Raketová a Ždiarska spustí premávka v zmysle trvalého dopravného značenia. Všetky križovatky a ulice tak budú otvorené a prejazdné. 

Prosíme vodičov, aby sledovali a dodržiavali dopravné značenia a maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h. 

Viac
článkov