K presmerovaniu dopravy na Slaneckej ceste má dôjsť na prelome mája a júna

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty má za sebou už trinásty kontrolný deň. O postupe prác a naplánovaných činnostiach na najbližší mesiac informovali jej zhotovitelia z bratislavskej spoločnosti Doprastav zástupcov mesta, mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice a ďalších prítomných.

Pripravuje sa podklad pod asfaltové vrstvy

Zo včerajšieho kontrolného dňa vyplynulo, že počas tohto mesiaca sa na Slaneckej ceste dokončí pokládka štrbinových žľabov, osadia sa obrubníky a bude sa pokračovať v budovaní cestnej svetelnej signalizácie a pätiek verejného osvetleniaUkončiť sa majú aj práce v križovatkách pri OC Tesco, na ulici Pri Krásnej a v križovatke Lubina. Dôjde aj k výmene podložia pod budúcim cyklochodníkom, ktorého výstavba je súčasťou projektu.

V uplynulých dňoch sa na úseku medzi Krásnou a OC Kaufland začalo s pokládkou cementovo-betónovej vrstvy, ktorá je podkladom pod asfaltové vrstvy. Úsek od Krásnej po križovatku pri OC Kaufland, vrátane križovatiek, má byť vyasfaltovaný do konca mája a následne dôjde k presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy. Zvyšné úseky sa doasfaltujú postupne.

Stavebné práce vrátane betonáže mostovky a priečnikov pokračujú aj na ľavom moste ponad Myslavský potok. V máji sa položia aj asfaltové vrstvy. Cieľom je, aby sa po novom ľavom moste mohlo po presmerovaní dopravy jazdiť už v závere mája.

Na ľavom moste ponad Myslavský potok sa realizuje debnenie a betonáž mostovky a priečnikov.

Programové obdobie z eurofondov na financovanie rekonštrukcie Slaneckej cesty končí na konci tohto roka, dovtedy musí byť stavba ukončená a odfinancovaná. Termín dokončenia stavby v oboch jazdných profiloch na jeseň tohto roka sa podľa zástupcov zhotoviteľa dodrží.

Z Raketovej už bude možné odbočiť aj doľava

Starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová (STAN) navrhla po konzultácii s Dispečingom dopravného značenia mesta, na Raketovej ulici dočasne odstrániť dopravné značenie prikázaný smer jazdy. V súčasnosti je z tejto ulice možné iba odbočenie doprava na Slaneckú cestu. K odstráneniu danej značky by malo dôjsť už v najbližších dňoch.

(DT)

Foto: mesto Košice

Viac
článkov