Práce na Slaneckej ceste pokračujú, pozrite si plán prác na tento týždeň

Dátum

Aj tento týždeň sa bude niesť v znamení stavebných prác, ktoré vo finále prispejú k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien mesta. Najväčší stavebný ruch je naďalej vidieť pri výstavbe pravého mosta a lávky ponad Myslavský potok. Spolu s tým pokračujú ďalšie práce. Pozrite si ich plán od 30. 10. do 5. 11. 2023.

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie drenáže a uličných vpustí
 • Budovanie autobusových zastávok
 • Odkop zemnej pláne, realizácia drenáže na Važeckej ulici
 • Pokládka obrubníkov na cyklochodníku
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, viazanie výstuže
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Budovanie kábelovodu a ochrana optických sietí

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie pravého mosta, oddebnenie priečnikov a izolácie
 • Budovanie cestnej kanalizácie, výšková úprava šácht

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop zeminy a realizácia sanačnej vrstvy vozovky
 • Budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Podklad a pokládka štrbinových žľabov
 • Ochrana a preložka káblov DPMK

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov