Harmonogram prác na Slaneckej: Čo prinesie tento týždeň?

Dátum

Práce na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien mesta prinesú tento týždeň, okrem iného, asfaltovanie cyklochodníka. Zhotoviteľ naďalej pracuje na budovaní napojenia miestnych komunikácií na križovatkách Textilná, Dneperská, Meteorová. Najväčší stavebný ruch je vidieť pri budovaní pravého mosta. Pozrite si plán prác od 23. do 29. októbra 2023.

PONDELOK 

 • Budovanie pravého mosta, betonáž priečnikov a spriahajúcej dosky

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie drenáže a uličných vpustí
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatky Textilná, Dneperská, Meteorová
 • Pokládka obrubníkov na cyklochodníku, asfaltovanie 
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému 
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia 
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Budovanie kábelovodu a ochrana optických sietí 

PONDELOK – SOBOTA

 • Odkop zemnej pláne a budovanie drenáže na Važeckej ulici 
 • Ochrana horúcovodu TEKO, debnenie, armovanie, betonáž 

PONDELOK – NEDEĽA

 • Budovanie konštrukčných vrstiev vozovky

STREDA

 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, betonáž priečnikov a spriahajúcej dosky

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Podklad a pokládka štrbinových žľabov 

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov