K presmerovaniu dopravy na Slaneckej dôjde aj tento týždeň. Pozrite si, čo je v pláne

Dátum

Práce na Slaneckej ceste pokračujú budovaním autobusových zastávok, križovatiek, cestnej svetelnej signalizácie a ďalšieho. Najväčší stavebný ruch je naďalej vidieť pri budovaní pravého mosta ponad Myslavský potok. Od pondelka (20. 11.) navyše dôjde k zmene organizácie dopravy z Talinskej ulice, kde sa doprava presmeruje naspäť na Slaneckú cestu - v úseku od križovatky s Golianovou po obratisko električiek. Doprava na Slaneckej ceste bude vedená v oboch smeroch.

Pozrite si plán prác od 20. 11. do 26. 11. 2023.

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie autobusových zastávok

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Budovanie cestnej kanalizácie, dopojenie ÚV, úprava šácht do nivelety

PONDELOK – PIATOK

 • Realizácia sanačnej vrstvy vozovky
 • Budovanie drenáže a uličných vpustí
 • Budovanie chodníka
 • Budovanie križovatiek Čingovská, Dneperská a Textilná
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta a prahov
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému
 • Budovanie verejného osvetlenia

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, viazanie výstuže, debnenie, betonáž
 • Ochrana a preložka káblov DPMK – križovatka Dneperská

PONDELOK – NEDEĽA

 • Privádzač – odvoz vybúraných betónov, odkop zeminy, realizácia drenáže, sypanie sanačnej vrstvy
 • Odkop zemnej pláne, realizácia drenáže, sypanie sanačnej vrstvy na Važeckej ulici
 • Pokládka obrubníkov na cyklochodníku
 • Budovanie pravého mosta, osadenie záverov, izolácie rímsy a mostovky
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov