Ostrý štart na Slaneckej

Dátum

Blíži sa Deň D. Tento mesiac sa na rekonštrukcii a rozšírení jednej z najfrekventovanejších dopravných tepien v Košickom kraji, po ktorej denne prejde viac ako 25-tisíc motorových vozidiel, začnú stavebné práce.

Rekonštrukcia samotného telesa cesty sa bude odohrávať počas plnej prevádzky. O to viac je projekt za 12 miliónov eur náročnejší. Po 12. marci 2022 bude doprava smerom do Krásnej presmerovaná do dvoch východných jazdných pruhov (bližšie k sídlisku). Pravá časť vozovky (bližšie k OD Kaufland a Tesco) bude k dispozícii stavbárom. Zmeny si vyžiadajú dopravné obmedzenia a zníženie rýchlosti v celom úseku na 30 km/hod. S výnimkou svetelnej križovatky bude platiť zákaz odbočenia doľava.

Pre plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy je kľúčové, aby vodiči prísne dodržiavali dočasné dopravné značenie.

Predpokladaný termín ukončenia prác na západnej časti vozovky (dva jazdné pruhy) je koniec roka 2022. Potom bude doprava presmerovaná na novovybudované jazdné pruhy a začne sa s rekonštrukciou východnej časti Slaneckej cesty.

Súbežne budú prebiehať práce na výstavbe cyklistického chodníka, chodníka pre peších, jednotlivých križovatkách a autobusových zastávkach. Po rozšírenej a kompletne vynovenej Slaneckej ceste by mali prvé automobily prejsť v septembri 2023.

„Rozšírenie Slaneckej cesty je z pohľadu dočasného dopravného značenia najnáročnejší projekt v histórii mesta. Rekonštrukcia si vyžadovala osadenie stoviek zvislých dopravných značiek a kilometre vodorovných žltých čiar,“ uviedol autor projektu Pavel Titl.

Vedenie mesta odporúča vodičom využívať okrem Slaneckej, na ktorej bude doprava presmerovaním do jedného pruhu značne obmedzená, paralelnú komunikáciu (Levočská – Čingovská – Ždiarska – Važecká – Talinská).

„Rekonštrukcia a rozšírenie Slaneckej cesty sa zaradí k najväčším investíciám v oblasti dopravnej infraštruktúry uplynulého obdobia v meste Košice a v rámci samospráv aj na Slovensku. Ako každá stavba tohto druhu vyžaduje si rozsiahle obmedzenia a zmeny v automobilovej i mestskej hromadnej doprave. Preto prosíme vodičov, aby boli trpezliví, dodržiavali dočasné dopravné značenia, rešpektovali sa navzájom. Výsledkom bude plynulý postup prác a ukončenie stavby, ktorá zlepší životy Košičanov, v plánovanom termíne,“ zdôrazňuje riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

K trpezlivosti vyzýva vodičov aj starostka takmer 25-tisícového Sídliska Nad jazerom Lenka Kovačevičová: „Slanecká cesta patrí najvyťaženejším cestám II. triedy v kraji. Jej rekonštrukcia je pre motoristov i obyvateľov nášho sídliska mimoriadne dôležitá. Pochopiteľne, prinesie so sebou obmedzenia, ktoré sú však nevyhnutné. V konečnom dôsledku ale výrazne skvalitní a urýchli automobilovú dopravu a zároveň zlepší životné prostredie na našom sídlisku. Buďme, prosím, trpezliví.“

Viac
článkov