Na Slaneckej ceste pribudne dočasné premostenie cez Myslavský potok

Dátum

Práce na modernizácii Slaneckej cesty trvajú už viac ako tri mesiace. V uplynulých týždňoch sa činnosti týkali najmä príprav na ďalšiu stavebnú činnosť a samotnú rekonštrukciu a rozšírenie vozovky.

Išlo prevažne o vytyčovanie inžinierskych sietí, ich prekládku a tiež riešenie nezrovnalostí v polohe existujúcich káblov a potrubí. V prípade, že sa objavili nezakreslené alebo nesprávne zakreslené siete, po konzultácií s ich vlastníkom alebo správcom musí projektant uskutočniť zmeny, čo má vplyv na ďalší priebeh a harmonogram prác.

Samotná stavba pozostáva zo 78 stavebných objektov, okrem samotnej cesty sú to inžinierske siete, šachty a ďalšie objekty, ktoré sa nachádzajú pod zemou.

Aktuálne na Slaneckej pokračujú prekládky sietí, vodovodu, výstavba kábelovodu, práce na cestnej kanalizácii a zhutňovacie pokusy na skúšobných poliach novonavrhovanej skladby podložia. Projektanti spolu so správcami sietí riešia aj kolízie potrubí, ktoré odhalili výkopové práce.

Vyrieši sa problém s výtlkmi

Počas víkendu 25. a 26. júna sa na Slaneckej ceste začne asfaltovať dočasne rozšírený pruh vozovky v smere z Krásnej do Košíc. Táto časť cesty sa musela rozšíriť smerom k električkovým tratiam kvôli budovaniu cestnej kanalizácie, počas ktorej bude nutné zabrať aj časť vozovky, po ktorej sa aktuálne jazdí. Nový asfalt vyrieši aj problém s výtlkmi na okraji cesty, ktoré vodiči doteraz nebezpečne obchádzali. 

Od pondelka sa začnú práce aj na premostení Myslavského potoka pri odbočke zo Slaneckej cesty na Textilnú ulicu. Zhotoviteľ začne postupne montovať dočasné premostenie ponad potok, čo potrvá približne tri týždne. Následne sa doprava presmeruje na toto dočasné premostenie, aby sa pôvodný most mohol zbúrať a v rámci rekonštrukcie cesty postaviť nový.

Hlavné stavebné práce sa na Slaneckej ceste začali v marci tohto roka. Projekt za 12 miliónov eur, ktorý počíta s modernizáciou a rozšírením cesty na štyri jazdné pruhy, je jedným z najväčších a najzložitejších dopravných investícií v rámci mesta aj celého Slovenska. Hotový by mal byť koncom augusta 2023.

(VH)

Viac
článkov