Na Slaneckej ceste presmerujú dopravu na ďalší nový úsek

Dátum

V priebehu víkendu (7. – 8. 10.) sa na Slaneckej ceste presmeruje doprava na novovybudovanú pravú časť cesty v úseku od zjazdu z mosta VSS (Nižné Kapustníky) po ľavý most ponad Myslavský potok.

Od tohto dátumu sa tiež natrvalo zruší výjazd/vjazd z Levočskej ulice na Slaneckú cestu. Náhradou toho bude do budúcna nová križovatka, ktorá rekonštrukciou Slaneckej cesty vznikne na Čingovskej ulici.

Zhotoviteľ o tom informoval na štvrtkovom kontrolnom dni za účasti stavebného dozoru, zástupcov mesta, mestskej časti Nad jazerom a ďalších zainteresovaných. Okrem toho prítomných informoval o uskutočnených prácach a ďalšom postupe prác v najbližších týždňoch.

Organizácia dopravy v spomínanom úseku je znázornená na priloženej mapke. V priebehu budúceho týždňa dôjde aj k ďalšej zmene organizácii dopravy, o ktorej budeme vopred informovať.

Prosíme vodičov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h na celom úseku Slaneckej cesty.  

Zdroj: Mesto Košice

Viac
článkov