Aktuálne práce na Slaneckej ceste: Pozrite si tohtotýždňový harmonogram

Dátum

V priebehu víkendu došlo na Slaneckej ceste k presmerovaniu dopravy na novovybudovanú pravú časť cesty v úseku od zjazdu z mosta VSS (Nižné Kapustníky) po ľavý most ponad Myslavský potok. V priebehu tohto týždňa začne zhotoviteľ s ďalším frézovaním a búraním starej vozovky. Zároveň dochádza k budovaniu napojenia miestnych komunikácií v križovatkách Rovníková, Raketová a Meteorová. Pozrite si plán prác od 9. do 15. októbra.

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatky Rovníková, Raketová, Meteorová

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici, spätný zásyp a úprava terénu

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie drenáže a uličných vpustí
 • Pokládka obrubníkov na cyklochodníku
 • Úprava Myslavského potoka, úprava koryta 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia 
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Ochrana horúcovodu KOSIT a TEKO 

PONDELOK – NEDEĽA

 • Frézovanie a búranie starej vozovky, odkop podložia
 • Sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Pokládka štrbinových žľabov
 • Budovanie pravého mosta, debnenie a armovanie priečnikov a spriahajúcej dosky 
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, debnenie a armovanie priečnikov a spriahajúcej dosky 
 • Preložka a ochrana vedení vysokého napätia na Važeckej a Čingovskej ulici

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov