Pozrite si tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej

Dátum

V priebehu minulého týždňa došlo k presmerovaniu dopravy na novovybudovanú časť vozovky. Motoristi už jazdia po novom asfalte od zastávky Dneperská po koniec rekonštrukcie. Práce na Slaneckej pokračujú aj tento týždeň. Pozrite si aktuálny harmonogram prác od 2. 10. do 8. 10. 2023.

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatky Rovníková a Raketová

PONDELOK – PIATOK

 • Úprava Myslavského potoka, úprava svahov
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému 
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia 
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, roznášacia doska kolektora

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie autobusových zastávok 
 • Budovanie pravého mosta, pokládka nosníkov 
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok, pokládka nosníkov

PONDELOK – NEDEĽA

 • Sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Pokládka cestných obrubníkov

STREDA – ŠTVRTOK

 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici, ostrý prepoj

Viac
článkov