Rekonštrukcia Slaneckej pokračuje, pozrite si januárový harmonogram prác

Dátum

Spoločnosť Doprastav, ktorá má na starosti rekonštrukciu Slaneckej cesty, pokračuje s prácami na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien mesta aj v novom roku. V rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty je dokončených zhruba 95 percent prác. Hotové sú už všetky jazdné pruhy, vrátane obrusnej vrstvy, aj most ponad Myslavský potok. Vzhľadom na to, že cestná svetelná signalizácia nie je v prevádzke, v záujme bezpečnosti motoristov a chodcov nebude cesta otvorená v jej plnom profile. V januári budú prebiehať najmä práce, na ktoré nemajú vplyv klimatické podmienky, a to:

  • Oživovanie a skúšobná prevádzka cestnej svetelnej signalizácie pre jednotlivé križovatky
  • Oživovanie, nastavovanie verejného osvetlenia a osvetlenia pre chodcov
  • Montáž zábradlia
  • Montáž zábradlia na mosty
  • Realizácia trvalého dopravného značenia
  • Realizácia nástupných plôch autobusových zastávok, realizácia prístreškov
  • Realizácia chodníkov
  • Terénne úpravy okolia

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov