Na časti Slaneckej cesty presmerujú dopravu, vodiči budú jazdiť po novom asfalte

Dátum

Po dokončení asfaltovania sa v úseku od Krásnej po OC Kaufland bude jazdiť po nových jazdných pruhoch.

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom má za sebou v poradí už štrnásty kontrolný deň. Zástupcovia zhotovitelia z bratislavskej spoločnosti Doprastav vo štvrtok (1. 6.) informovali zástupcov mesta, mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice a ďalších prítomných o postupe stavebných prác a činnostiach, ktorú sú naplánované na najbližšie týždne.

Okrem prác na budovaní ľavého mosta cez Myslavský potok pokračujú aj práce na výstavbe cyklochodníka a chodníka, ktoré budú viesť popri Slaneckej ceste. Pokladajú sa chodníkové obrubníky a postupne sa začnú budovať konštrukčné vrstvy cyklochodníka a pokladať dlažba na chodníku pre chodcov.

Chystá sa aj presmerovanie dopravy

Podľa zástupcu Doprastavu sú vrstvy asfaltového koberca s výnimkou poslednej tzv. obrusnej vrstvy takmer hotové v úseku od ulice Pri Krásnej po križovatku pri OC Kaufland. V najbližších dňoch sa dokončia ich chýbajúce časti v okolí križovatiek. Následne, v priebehu budúceho týždňa dôjde v tomto úseku k presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy a na ľavej strane cesty v smere do Krásnej sa začne so stavebnými prácami. V júni sa tam začnú búrať konštrukčné vrstvy pôvodnej vozovky a realizovať zemné práce.

V úseku od križovatky pri OC Kaufland po zjazd z mosta VSS sa bude zatiaľ jazdiť tak ako doteraz. K presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy a novovybudovaný ľavý most cez Myslavský potok dôjde v tejto časti Slaneckej cesty na prelome júna a júla. Dočasný most, ktorý teraz motoristi využívajú sa potom demontuje a v jeho mieste sa začne budovať pravý most.

Presný termín, kedy dôjde k presmerovaniu dopravy bude známy po stretnutí so všetkými zainteresovanými stranami na Okresnom úrade Košice, ktoré sa uskutoční v pondelok 5. júna. O termíne aj konkrétnych zmenách v organizácii dopravy bude mesto informovať motoristov a verejnosť prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

(DT)

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov