Aký je tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej?

Dátum

Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Doprastav, aj tento týždeň pokračuje v rekonštrukcii a modernizácii Slaneckej cesty. Jej pracovníci majú na tento týždeň v pláne najmä budovanie napojenia miestnych komunikácií, chodníka pozdĺž Slaneckej cesty, ľavého mosta, budovanie vrstiev na cyklistickej komunikácii a mnoho ďalšieho.

Aké práce sú v pláne od 29. 5. do 4. 6. 2023?

PONDELOK – UTOROK

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky na privádzači

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách 
 • Rozvody nízkeho napätia pre zastávku Ladožská
 • Ochrana horúcovodu KOSIT

PONDELOK – PIATOK

 • Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie 
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Preložka kanalizácie na Važeckej ulice
 • Preložka vodovodu, príprava prepoja
 • Ochrana a preložka káblov DPMK

PONDELOK – NEDEĽA

 • Výmena podložia, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií
 • Budovanie vrstiev na cyklistickej komunikácii
 • Budovanie ľavého mosta

SOBOTA – NEDEĽA

 • Pokládka cestných obrubníkov
 • Budovanie chodníka pozdĺž Slaneckej cesty 

Viac
článkov